แพ็คเกจท่องเทียวกับโฮมกระเตง

แพ็คเกจท่องเทียว
หนึ่งวัน-เที่ยวเชิงอนุรักษ์
แพ็คเกจวันเดียวกลับ *เด็กต่่ากว่า 7 ขวบคิด 50 %
กิจกรรมแอดเวนเจอร์แสนสนุก เรือโดนัท, พายเรือคายัค
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
  นำท่านปลูกป่าชายเลน
  ชมป่าชายเลนในพื้นที่ต่าบลคลองโคน
(ป่าที่สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
  ชมอาชีพประมงชายฝั่ง เช่น การป้องเคย การกล่่าปลาดุก
  ลงเก็บหอยแครง
  ถีบกระดานเลน
  วิ่งเรือบนเลน
  เล่นน้่าทะเล
  ชมฟาร์มหอยแมลงภู่
  ชมฟาร์มหอยแครง
   
อาหาร
อาหารกลางวันที่กระเตง 1 มื้อ
 

อาหารกลางวัน อาหารทะเล 5 อย่าง และผลไม้ 1 รวมเป็น 6 อย่าง
ที่กระเตง (นั่งเซตละ 6 ท่าน)

   
 

ราคาท่านละ : 600 บาท

   
   
   

แพ็คเกจท่องเทียว
สองวัน-หนึ่งคืน เที่ยวเชิงอนุรักษ์
แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน *เด็กต่่ากว่า 7 ขวบคิด 50 %
กิจกรรมแอดเวนเจอร์แสนสนุก เรือโดนัท, พายเรือคายัค
กิจกรรมเชิงอนุรักษ์
  นำท่านปลูกป่าชายเลน
  ชมป่าชายเลนในพื้นที่ต่าบลคลองโคน
(ป่าที่สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จปลูก)
  ชมอาชีพประมงชายฝั่ง เช่น การป้องเคย การกล่่าปลาดุก
  ลงเก็บหอยแครง
  ถีบกระดานเลน
  วิ่งเรือบนเลน
  เล่นน้่าทะเล
  ชมฟาร์มหอยแมลงภู่
  ชมฟาร์มหอยแครง
   
อาหาร
อาหาร 3 มื้อ
 

อาหารกลางวัน อาหารทะเล 5 อย่าง

  อาหารเย็น อาหารทะเล 5 อย่าง และผลไม้ 1-3 อย่าง
  อาหารเช้า ข้าวต้มรวมมิตรทะเล + กาแฟ โอวัลติน
   
 

ราคาท่านละ : 1,300 บาท

   

จองแพ็คเกจท่องเทียวกับโฮมกระเตง


Select:*
กำหนดเข้าพัก:*
ชื่อผู้จอง :
อีเมล์ติดต่อ :*
โทรศัพท์ :*
Captcha:

Facebook